plum mother of the bride cheap handbags types chart

this is often with handy and complex attributes replique rolex for sale in usa always strengthen superb watchmaking practice.

here at simply wigs we are not suggesting that you dismiss lace front wigs, just be aware that you will have to take time to look after them, in order for them to remain stunning.

X

De bedoeling

De bedoeling van de samenwerking van een ouderinitiatief met WoondroomZorg is het bieden van een veilige en beschermde woonomgeving, professionele zorg en een goede werksfeer. Dat lijkt simpel, maar de vertaling daarvan naar de werkvloer blijkt vaak nog ingewikkeld, waarna de neiging kan ontstaan om houvast te zoeken bij richtlijnen en protocollen (medewerkers) of het opstellen van regels (ouders). En voordat je het weet ben je dan een (variant op) een reguliere zorginstelling, en dat wilden de ouders nu juist niet.

Als er gewerkt wordt vanuit de bedoeling ervaar ik een enorme opluchtingWe moeten dus weer terug naar de kern. Kort gezegd houdt dat in dat medewerkers worden toegerust om keuzes te maken op grond van wat eigenlijk ook alweer de bedoeling was van ouders bij het realiseren van hun wooninitiatief. Bij het kunnen maken van keuzes speelt het leren denken via morele beraden over ethische kwesties een belangrijke rol.

Dat wordt per initiatief, samen met ouders, opgepakt.

 

Meer over de bedoeling?