Bewonerbelang staat voorop

WoondroomZorg wil het leven van mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn prettiger maken op een economisch verantwoorde manier. WoondroomZorg geeft dit vorm door:

Kwaliteit in eigen regie

Op de website kwaliteit in eigen regie kun je alle informatie terugvinden die tijdens het symposium Kwalitteit in eigen regie op 16 november 2019 aan bod is gekomen. 

Over
WoondroomZorg

WoondroomZorg BV is voortgekomen uit een ouderinitiatief. Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale intelligentie was eind jaren negentig behoefte aan een veilige woonplek met begeleiding op maat.

Afstemming van de begeleiding op de specifieke behoeften van mensen met ASS was een van de voorwaarden. In 2002 werd Woondroom Schiedam geopend en al snel kwamen verzoeken van ouders binnen om ondersteuning bij het opzetten van gelijksoortige initiatieven voor hun kinderen met ASS. 

Werken bij Woondroomzorg

WoondroomZorg biedt zorg en begeleiding aan mensen die (levens)lang van zorg afhankelijk zijn. Onze focus en expertise is hierbij gericht op bewoners met autisme en/of een verstandelijk beperking. Inmiddels zijn er bijna 30 wooninitiatieven over heel Nederland verspreid bij WoondroomZorg aangesloten.

Benjamin

Woonbegeleider (24-32u) Benjamin Diessen

Woondroom-Schipluiden-logo

Woonbegeleider, Woondroom Schipluiden

Onze
Geweldige Samenwerkingspartners

Onze
Geweldige Samenwerkings-partners

Logo samendracht
download
LogoGB Utrecht de Roos

"Mijn ideale begeleider kan helderheid en structuur bieden en kijken of het begrepen wordt."