X

WoondroomZorg

WoondroomZorg logo

WoondroomZorg

WoondroomZorg wil het leven van mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn prettiger maken op een economisch verantwoorde manier. WoondroomZorg geeft dit vorm door:

  • goede zorg te verlenen aan mensen die daarvan afhankelijk zijn om zo normaal mogelijk te kunnen leven
  • mantelzorgers te betrekken bij de zorg en hen de ruimte bieden om de regierol in te vullen
  • de relatie tussen zorgverlener en bewoner zo in te vullen dat de begeleider de bewoner ondersteunt, opdat deze zo zelfstandig mogelijk kan functioneren

Meer lezen over WoondroomZorg

Vacatures

Meer vacatures bij WoondroomZorg

Nieuws

Privacyreglementen

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft WoondroomZorg in overleg met haar samenwerkingspartners twee privacyreglementen opgesteld. U kunt de reglementen in dit artikel downloaden.

Speciale woongroepen onder druk

'Het is mijn vangnet als het even niet gaat'

Naar aanleiding van de SCP Publicatie 'Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking' zijn Job, Heleen en Mieke Vink geïnterviewd voor EenVandaag. Een deel van het interview kunt u lezen op de website van EenVandaag.

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

SCP publicatie ‘Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking’

Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief.

Meer actuele berichten bij WoondroomZorg