X

WoondroomZorg

WoondroomZorg logo

WoondroomZorg

WoondroomZorg wil het leven van mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn prettiger maken op een economisch verantwoorde manier. WoondroomZorg geeft dit vorm door:

  • goede zorg te verlenen aan mensen die daarvan afhankelijk zijn om zo normaal mogelijk te kunnen leven
  • mantelzorgers te betrekken bij de zorg en hen de ruimte bieden om de regierol in te vullen
  • de relatie tussen zorgverlener en bewoner zo in te vullen dat de begeleider de bewoner ondersteunt, opdat deze zo zelfstandig mogelijk kan functioneren

Meer lezen over WoondroomZorg

Voorinschrijving Symposium Kwaliteit

Zaterdag 16 november 2019

U kunt zich hier inschrijven

Vacatures

Meer vacatures bij WoondroomZorg

Nieuws

Home alone zoekt kandidaten voor de wachtlijst

Af en toe komt het voor dat bij Woongroep Home Alone, een woongroep van zelfstandige bewoners met ASS, een woning vrij komt voor een bewoner met ASS die levenslang woonbegeleiding nodig heeft. Dit kan op korte termijn plaatsvinden, maar ook pas over jaren. Om de vrijkomende woning snel met een geschikte kandidaat/kandidate te kunnen vullen, werken we met een (korte) wachtlijst van kandidaten. Voor deze wachtlijst zoeken we kandidaten.

PGB en kwaliteit

Alle gedoe rondom pgb’s en de vaak in verband daarmee genoemde fraude zorgt er ook voor dat steeds kritischer wordt gekeken naar kwaliteit van de zorg die met pgb’s wordt ingekocht. Dat lijkt op zich een goede zaak. Wie kan er tegen zijn dat erop wordt gelet dat de met pgb ingekochte zorg van goede kwaliteit is?

Meer actuele berichten bij WoondroomZorg