Klachten

Hoe kan ik een klacht indienen?

WoondroomZorg vindt het belangrijk dat onze bewoners goede zorg en begeleiding krijgen en wil graag dat de bewoners van onze samenwerkingspartners tevreden zijn.
Toch kan het voorkomen dat er rond uw zorg of begeleiding iets gebeurt waarover u ontevreden bent. Het kan zelfs zijn dat u daarover een klacht wilt indienen. Wij hebben daarvoor een klachtenreglement, dat u hier kunt vinden.

Een klacht kan worden ingediend door online het formulier klachtenfunctionaris in te vullen. Na de indiening zal de klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact opnemen.

Een klacht kan ook schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de raad van bestuur via: (info@woondroomzorg.nl, postadres: Postbus 31, 4190 CA Geldermalsen).