Werkwijze

Werkwijze WoondroomZorg

WoondroomZorg richt zich op alle taken die te maken hebben met het selecteren, in dienst hebben, opleiden en begeleiden van deskundig personeel en taken die liggen op het terrein van technische bedrijfsvoering. 

In de praktijk betekent het dat WoondroomZorg alle verantwoordelijkheden en risico’s op het gebied van werkgeverschap draagt, terwijl het plaatselijke bestuur maximale regie over het eigen wooninitiatief behoudt. Bij het werving- en selectieproces spelen de mantelzorgers uiteraard een essentiële rol. 

Alle voorwaarden worden in de dienstverleningsovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. 

Tussen WoondroomZorg en de plaatselijke wooninitiatieven bestaat technisch gezien een normale klant – leverancierrelatie. Dat betekent dat het contract te allen tijde kan worden ontbonden als er ontevredenheid bestaat over de uitvoering van de afgesproken taken, en deze ontevredenheid niet kan worden opgelost door overleg en aanpassing van de werkwijze. Hierdoor is de maximale invloed van het ouderinitiatief gegarandeerd.