De Bedoeling

De Bedoeling van WoondroomZorg

De bedoeling van de samenwerking van een ouderinitiatief met WoondroomZorg is het bieden van een veilige en beschermde woonomgeving, professionele zorg en een goede werksfeer. Dat lijkt simpel, maar de vertaling daarvan naar de werkvloer blijkt vaak nog ingewikkeld, waarna de neiging kan ontstaan om houvast te zoeken bij richtlijnen en protocollen (medewerkers) of het opstellen van regels (ouders). En voordat je het weet ben je dan een (variant op) een reguliere zorginstelling, en dat wilden de ouders nu juist niet.

We moeten dus weer terug naar de kern. Kort gezegd houdt dat in dat medewerkers worden toegerust om keuzes te maken op grond van wat eigenlijk ook alweer de bedoeling was van ouders bij het realiseren van hun wooninitiatief. Bij het kunnen maken van keuzes speelt het leren denken via morele beraden over ethische kwesties een belangrijke rol.

Dat wordt per initiatief, samen met ouders, opgepakt.

Meer over de bedoeling?