Steengoed

Hintham
Steengoed
2022-07-02
Chantal Smit
Bewoners met een (licht) verstandelijke beperking

Samen met Zayaz heeft stichting Steengoed in 2021 een overeenkomst gesloten voor de bouw van de 17 individuele woonappartementen en gemeenschappelijke ruimten.
Ieder kind wordt groot en steeds zelfstandiger. En dan komt het moment dat ze op zichzelf gaan wonen. Bij “gewone” kinderen is dat een natuurlijk proces, maar bij onze jongeren is dat niet vanzelfsprekend. Onze jongeren hebben een (lichte) verstandelijke beperking. Voor hen wordt het lastiger om die plek in de maatschappij te krijgen. Ouders hebben een initiatief gestart om dit te realiseren.

Stichting Steengoed is nu een woongroep waarin  jongeren begeleid worden in hun dagelijks leven. Zorgen voor een veilige omgeving, en de hulp bieden die daarbij soms nodig zal zijn. Maar altijd op een manier waarop de jongeren hun eigen verantwoordelijkheid en vrijheid behouden. We vinden het belangrijk om juist te kijken naar wat ze wél kunnen. Ons uitgangspunt is: Alles wat je zelf kunt doe je zelf, alles wat je kunt leren ga je leren en wat je niet kunt, daar krijg je hulp bij.

De 17 bewoners wonen in hun eigen appartement, daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer voor activiteiten.

Website
Steengoed
Sinds
2022-07-02
Coördinator
Chantal Smit
Bewoners
Bewoners met een (licht) verstandelijke beperking
Cel Blauw
Cel Rood
Cel Geel

Werken bij

Zie hier vacatures bij jou in de buurt.  

WDV terras

Persoonlijk begeleider Woondroom Veldhoven (20-24u)

LogoGB Utrecht de Roos

Energieke Persoonlijke begeleider - Grasboom Utrecht De Roos