Droom je Thuis

download
Naaldwijk
https://www.stichtingdroomjethuis.nl/
2023-03-01
Brigitte Hendriks
twaalf jongvolwassenen met verstandelijke of meervoudige beperking.

De Stichting Droom je Thuis heeft zich ten doel gesteld mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Dit wensen wij te realiseren door 24-uurs zorg te laten verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team. Dit team dient zich te kenmerken door eigen verantwoordelijkheid, grote betrokkenheid bij de bewoners en een flexibele taakstelling en instelling, waardoor de benodigde zorg en de juiste aandacht voor de bewoners kan worden geboden. De Stichting organiseert en verleent zelf de zorg, waarbij de continuïteit en de kwaliteit nader worden geborgd door samenwerking met een professionele zorgaanbieder. Stichting Droom je Thuis is opgericht door ouders van kinderen met een beperking; een zogenaamd ouderinitiatief.

In september 2021 is de verleende bouwvergunning onherroepelijk geworden en in november 2021 is een aanvang gemaakt met de bouw van het Droom Je Thuis-huis op de locatie aan het Zuideinde in Naaldwijk. Met een bouwtijd van 18 maanden in het vooruitzicht hopen wij dat in de vroege lente van 2023 de 12 toekomstige bewoners hun appartement kunnen gaan betrekken.

Website
https://www.stichtingdroomjethuis.nl/
Sinds
2023-03-01
Coördinator
Brigitte Hendriks
Bewoners
twaalf jongvolwassenen met verstandelijke of meervoudige beperking.
Cel Blauw
Cel Rood
Cel Geel

Werken bij

Zie hier vacatures bij jou in de buurt.  

WDV terras

Persoonlijk begeleider Woondroom Veldhoven (20-24u)

LogoGB Utrecht de Roos

Energieke Persoonlijke begeleider - Grasboom Utrecht De Roos