X

Samenwerkingspartners

Een ouderinitiatief vloeit voort uit de wens van een of meer ouders om voor hun levenslang zorgafhankelijke kind een eigen beschermde woonvorm te creëren, waarbij de eigen regie van de ouders centraal staat. Om die eigen regie te kunnen vormgeven wordt gebruik gemaakt van een PGB. Een PGB zal nooit voldoende zijn om voor 1 individu de vereiste 24-uurszorg of bereikbaarheid te regelen die onderdeel is van de beschermde woonvorm. Er is dus een groep bewoners nodig om via bundeling van PGB’s zorg van voldoende kwaliteit en omvang te kunnen inkopen. Dat gaat bij onze samenwerkingspartners via de door de ouders opgerichte stichting of vereniging.

Met de ouderinitiatieven in dit deel van de site heeft WoondroomZorg een samenwerkingsverband.

WoondroomZorg werkt op dit moment samen met ouderinitiatieven voor mensen met autisme met een normale tot hoge intelligentie, verdeeld over 10 initiatieven in het noorden (ASS-Noord) en 6 in het zuiden (ASS-Zuid) van het land, en met 9 ouderinitiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking (VG). 

Met een ouderinitiatief bedoelt WoondroomZorg een kleinschalige woonvoorziening, geïnitieerd door ouders die samen met WoondroomZorg de zorg en begeleiding vormgeven. Kernbegrippen zijn: eigen regie, ouderinitiatief, en samenwerking.

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie