X

Solliciteren bij WoondroomZorg

Solliciteren bij WoondroomZorg

Als je geïnteresseerd bent in een van de vacatures van WoondroomZorg, kan je gebruikmaken van het onderstaande sollicitatieformulier.

 

WoondroomZorg hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. WoondroomZorg vernietigt de persoonsgegevens die gedurende sollicitatieprocedures zijn verkregen binnen vier weken na afronding. Indien de sollicitant toestemming heeft gegeven voor het bewaren van een sollicitatiebrief, CV of andere gegevens, bewaart WoondroomZorg deze gegevens maximaal één jaar na afronding.

Als er gewerkt wordt vanuit de bedoeling ervaar ik een enorme opluchting