X

Solliciteren bij WoondroomZorg

Solliciteren bij WoondroomZorg

Als je geïnteresseerd bent in een van de vacatures van WoondroomZorg, kan je gebruikmaken van het onderstaande sollicitatieformulier.

Als we enthousiast worden van je brief maken we graag op korte termijn een afspraak met je om kennis met elkaar te maken.
Per sollicitatieprocedure zoeken we naar een prettige, verantwoorde en veilige manier om kennis met elkaar te maken, uitgaande van de coronarichtlijnen die voor dat moment gelden.  Als het niet mogelijk is om voldoende afstand te waarborgen, vindt er een online kennismaking via Skype of Teams plaats. 

WoondroomZorg hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. WoondroomZorg vernietigt de persoonsgegevens die gedurende sollicitatieprocedures zijn verkregen binnen vier weken na afronding. Indien de sollicitant toestemming heeft gegeven voor het bewaren van een sollicitatiebrief, CV of andere gegevens, bewaart WoondroomZorg deze gegevens maximaal één jaar na afronding.

Als er gewerkt wordt vanuit de bedoeling ervaar ik een enorme opluchting