X

De kleinschalige ouderitiatieven waarvoor WoondroomZorg werkt

De ouderinitiatieven zijn:

WoondroomZorg
/ Categorieën: De 8 Sprong, Ouderinitiatieven

Werken voor de 8 Sprong - Zandvoort

De 8sprong, gesitueerd in hartje Zandvoort is de woonvoorziening waar 8 jongvolwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking begeleid zelfstandig wonen. Alle bewoners hebben een eigen appartement maar ondernemen ook veel samen onder het toeziend oog van professionele zorgverleners. Het wooninitiatief de 8sprong is opgezet door de ouders van de bewoners die samen de vereniging Zorg aan Zee vormen. Onderling respect en betrokkenheid bij elkaar zijn belangrijke uitgangspunten. De locatie van het huis draagt er tevens toe bij dat de bewoners goed kunnen integreren zowel in de buurt als binnen de maatschappij.

 

De bewoners

Het huis wordt bewoond door vier jongens en vier meisjes die doordeweeks overdag van hun dagbesteding gebruik maken of een baan hebben.
‘s Avonds kookt bij toerbeurt één van de bewoners (onder begeleiding) voor zijn of haar huisgenoten. Tevens zijn er een aantal taken die wekelijks om beurten worden uitgevoerd. Zelfstandig maar toch samen zeggen zij zelf.

 

Het team

Een groot, divers en betrokken team van 13 collega’s. De coördinator van het team is Stefanie Vogel 

 

8 Sprong

Een werkplek waar het mogelijk is om uit te waaien aan het strand van Zandvoort met bewoners die je niet meer los laten.
Vorig artikel Werken voor AnderdaK - Hendrik Ido Ambacht
Volgend artikel Werken voor De Busehoek - Renkum
Print
1494 Beoordeel dit artikel
Geen beoordeling

Wat is een ouderinitiatief?

Met een ouderinitiatief bedoelt WoondroomZorg een kleinschalige woonvoorziening, geïnitieerd door ouders die samen met WoondroomZorg de zorg en begeleiding vormgeven. Kernbegrippen zijn: eigen regie, ouderinitiatief, en samenwerking.

We hebben het steeds vaker over wat hij wel kan, in plaats over wat hij niet kan.