X

Wooninitiatief TOV in Delft

     
Plaats   Delft
Start   september 2018
Bewoners   10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking (leeftijd 18 tot 35 jaar)

De toekomstige bewoners hebben allemaal een verstandelijke beperking en zijn bij instroom tussen de 18 en 35 jaar. Ze zijn redelijk zelfstandig, hebben werk en andere activiteiten buitenshuis, een eigen sociaal netwerk en vinden het leuk om begeleid zelfstandig te (leren) wonen.

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie