X

Wooninitiatief Anderdak in Hendrik Ido Ambacht

     
Plaats   Hendrik Ido Ambacht
Website   www.anderdak.nl
Facebook   Stichting AnderdaK
Sinds   januari 2017
Coördinator   Sanne Bunthof
Bewoners   De bewonersgroep bestaat op dit moment uit 15 (jong)volwassenen van 19 jaar tot 42 jaar. De groep bestaat uit 10 vrouwen en 5 mannen. De meeste bewoners zijn licht tot matig verstandelijk beperkt; enkelen zijn ook autistisch.

 

Stichting AnderdaK is een stichting die in Hendrik Ido Ambacht een woonvorm heeft gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Het project bestaat uit 15 appartementen. Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimten zoals o.a. een woonkamer en keuken. Er zal een ruimte gecreëerd worden om de ontmoeting mogelijk te maken tussen alle bewoners van het appartementencomplex.

De woonunits van de mensen met een verstandelijke beperking zijn opgezet in het kader van zelfstandigheid en hebben een woonkamer, slaapkamer, keuken en natte cel. Daarnaast zal er een gezamenlijk gedeelte zijn waarin ontmoeting centraal staat. Een voornaam doel van dit initiatief is deze jongeren zich te laten ontplooien binnen hun mogelijkheden, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en tegelijk ook samen, om het sociale isolement te voorkomen.

Woonbegeleider Oproep Anderdak in Hendrik Ido Ambacht

Woonbegeleider Oproep 4-8 uur, WDZ/AD/WB

Voor Anderdak zoeken we een hartelijke, flexibele woonbegeleider die onze bewoners komt ondersteunen en begeleiden bij het zelfstandig wonen. We zijn op zoek naar een flexibele begeleider die op piekmomenten en bij ziekte en vakantie kan worden ingezet. Heb je ervaring met jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, ben je flexibel, enthousiast en vind je het leuk om het team van Anderdak adhoc te versterken? We ontmoeten je graag voor een eerste kennismaking!

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie