X
     
Plaats   Breda
Sinds   september 2012
Coördinator   Dominique van Strien
Bewoners   16 mannen en vrouwen, allen met ASS en een normale tot hoge intelligentie

 

Stichting Woondroom Breda heeft in samenwerking met Wonen Breeburg gewerkt aan de realisatie van in totaal 18 woningen die bestemd zijn voor mensen met ASS en een normale intelligentie die (intensieve) hulp en ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Op 1 september j.l. hebben de bewoners de sleutel ontvangen van hun appartement.

Er is plaats voor 16 bewoners die elk in hun eigen appartement wonen. Zij ontvangen begeleiding op maat waar ze dat nodig hebben en maken gebruik van de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de twee speciaal daarvoor ingerichte gemeenschappelijke ruimtes. Hier zal ook regelmatig gezamenlijk worden gegeten en de begeleiding vindt er een eigen plek.

In samenwerking met WoondroomZorg is  het begeleidingsteam samengesteld. Zij gaan samen met bewoners en ouders van start om het wooninitiatief tot een succes maken.

Voor nadere informatie kunt u per mail contact opnemen met het bestuur van Stichting Woondroom Breda.

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie