X

Regio ASS - Zuid

Door de groei van WoondroomZorg de afgelopen jaren is een clustering op regio danwel zorgsoort gemaakt. Daardoor is een betere afstemming tussen coördinatoren mogelijk. De cluster ASS Zuid bevat als samenwerkingspartners zeven ouderinitiatieven voor beschermd wonen.  

De verdeling in clusters kan altijd op een later moment nog veranderen mocht hier een aanleiding toe zijn. 

Actueel in regio ASS - Zuid

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie