X

 

  

 
Plaats   Amersfoort
Website   www.grasboomamersfoort.nl
Sinds   2016
Coördinator   vacature
Bewoners   15 (jong)volwassenen met een vorm van autisme en een normale intelligentie

 

Grasboom Amersfoort is een ouderinitiatief voor 15 jongeren met autisme met een normale intelligentie. Ze wonen op zichzelf in een eigen appartement, in een veilige omgeving, met begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen.


Sinds december 2015 wonen zij in het appartementencomplex ‘Het Vogelnest’ aan de Wiekslag in Amersfoort. Bij de bouw is rekening gehouden met deze doelgroep, de gemeenschappelijke ruimte is centraal gelegen waardoor bewoners heel laagdrempelig contact kunnen zoeken en de begeleiding met één oogopslag kan opmerken hoe het met een bewoner gaat.


De begeleiding van de bewoner richt zich op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Naast zelfredzaamheid, is het versterken van het netwerk en participatie een belangrijke pijler. Binnen het woonproject is dit mogelijk in de gezamenlijke ruimte, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden, zoals kooktrainingen, spel, bewonersvergaderingen en filmavonden. Omdat het woonproject in een gewone woonwijk ligt, leren bewoners ook wat het betekent om buren te hebben: rekening houden met elkaar en voor jezelf opkomen. Wil je meer weten over de locatie en de bewoners? Kijk op https://grasboomamersfoort.nl

 

 

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie