X

 

  

 
Plaats   Amersfoort
Website    http://www.grasboomamersfoort.nl
Sinds   2016
Coördinator   Petra Folkersma- Stoute
Bewoners   15 (jong)volwassenen met een vorm van autisme en een normale intelligentie

 

Grasboom Amersfoort is een ouderinitiatief voor 15 jongeren met autisme met een normale intelligentie. Ze wonen op zichzelf in een eigen appartement, in een veilige omgeving, met begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen.


Sinds december 2015 wonen zij in het appartementencomplex ‘Het Vogelnest’ aan de Wiekslag in Amersfoort. Bij de bouw is rekening gehouden met deze doelgroep, de gemeenschappelijke ruimte is centraal gelegen waardoor bewoners heel laagdrempelig contact kunnen zoeken en de begeleiding met één oogopslag kan opmerken hoe het met een bewoner gaat.


De begeleiding van de bewoner richt zich op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Naast zelfredzaamheid, is het versterken van het netwerk en participatie een belangrijke pijler. Binnen het woonproject is dit mogelijk in de gezamenlijke ruimte, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden, zoals kooktrainingen, spel, bewonersvergaderingen en filmavonden. Omdat het woonproject in een gewone woonwijk ligt, leren bewoners ook wat het betekent om buren te hebben: rekening houden met elkaar en voor jezelf opkomen. Wil je meer weten over de locatie en de bewoners? Kijk op https://grasboomamersfoort.nl

 

 

Persoonlijk begeleider Grasboom Amersfoort

Persoonlijk begeleider, uren in overleg, WDZ/GBA/22-30

Grasboom Amersfoort is een ouderinitiatief voor 15 twintigers en dertigers met autisme met een normale intelligentie, dat zich onlangs bij WoondroomZorg heeft aangesloten. Voor dit ouderinitiatief hebben we een nieuw team van begeleiders samengesteld en zoeken we nog een persoonlijk begeleider. Geeft het jou voldoening om van betekenis te zijn voor de bewoners van Grasboom Amersfoort en een veilige en stimulerende woonomgeving voor hen te creëren? Zet jij jouw begeleiderskwaliteiten en kennis van autisme graag in om hen te begeleiden bij het zelfstandig wonen en te ondersteunen bij het vergroten van de zelfredzaamheid? We leren je graag op korte termijn kennen!

Woonbegeleider ouderinitatief Grasboom Amersfoort

woonbegeleider parttime, WDZ/GBA/22-52

Grasboom Amersfoort is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met autisme dat zich bij WoondroomZorg heeft aangesloten. Voor dit ouderinitiatief zoeken we woonbegeleiders. Geeft het jou voldoening om van betekenis te zijn voor de bewoners van Grasboom Amersfoort? Lijkt het je mooi om onderdeel te worden van het team van begeleiders? Werk jij mee aan een veilige en stimulerende woonomgeving voor de bewoners en vind je het als woonbegeleider fijn om te ondersteunen bij groepsactiviteiten en de dagelijkse gang van zaken? We leren je graag op korte termijn kennen!

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie