X

Wooninitiatief Eigen Woonplek in Groningen

     Logo Stichting Eigen Woonplek
Plaats   Groningen
Website   www.eigenwoonplek.nl
Sinds   december 2014
Coördinator   Lida van der Biezen
Bewoners   (jong)volwassenen met een vorm van autisme en een normale intelligentie, zonder dat er sprake is van ernstige bijkomende problematiek

Eigen Woonplek is een woonvorm voor volwassenen met een vorm van autisme en een min of meer normale intelligentie in de stad Groningen. Eigen Woonplek hoopt te groeien tot 12 á 14 bewoners.

Bij Eigen Woonplek wonen alle bewoners zelfstandig in een eigen appartement binnen een groter wooncomplex, maar wel in elkaars nabijheid, zodat gemakkelijk onderling contact gelegd kan worden. Indien gewenst kunnen bewoners gebruik maken van de gezamenlijke woonkamer, kan er samen gekookt en gegeten worden en kunnen bewoners meedoen aan gezamenlijke activiteiten.
Bewoners hebben in principe bezigheden buiten de deur, zoals een baan of een studie.

Binnen Eigen Woonplek is er voor iedere bewoner deskundige begeleiding op maat. Bewoner, ouders en begeleiding overleggen samen over de begeleiding.
Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan taken van de stichting in het algemeen

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie