X

Door de groei van WoondroomZorg de afgelopen jaren is een clustering op regio danwel zorgsoort gemaakt. Daardoor is een betere afstemming tussen coördinatoren mogelijk. De cluster ASS noord bevat als samenwerkingspartners acht ouderinitiatieven voor beschermd wonen.  

De verdeling in clusters kan altijd op een later moment nog veranderen mocht hier een aanleiding toe zijn. 

Eigen regie bij mijn autisctische zoon gaat over gedeelde regie