X

Publicaties

WoondroomZorg
/ Categorieën: Publicaties, Jaarverslagen

Van Langbroek naar Geldermalsen

Jaarverslag 2016 WoondroomZorg

Halverwege 2016 is het kantoor van WoondroomZorg verhuisd naar Geldermalsen. Na een ingrijpende verbouwing van het pand was daar voldoende ruimte voor 10 werkplekken, een vergaderruimte, een moreel beraad kamer en diverse andere overlegruimten. De vergaderruimte was overigens al begin 2016 ingewijd door een besturendag. Ook de coördinatorendagen werden vanaf begin van het jaar al in Geldermalsen gehouden. De verhuizing is vlekkeloos verlopen, en de mate en manier waarop de diverse ruimten sindsdien zijn gebruikt maakten duidelijk dat het een goed besluit was. Nodig om als WoondroomZorg verder te kunnen, goed voor de onderlinge contacten en uitwisseling, en een aanzienlijke vermindering van de reistijden voor de meesten. De toegankelijkheid via het spoor bleek ook een pluspunt voor medewerkers.

De opdeling van de AWBZ over WMO, WLZ en ZVW leverde in 2015 met name bij de WMO zoveel problemen in de uitvoering op dat er regelmatig, met name door gemeenten, sprake was van continueren van beleid en budgetten zoals die onder de AWBZ al golden. Daarmee konden de ouderinitiatieven dus nog steeds de noodzakelijke zorg bieden. Steeds duidelijker werd echter in 2016 dat iedere gemeente zijn eigen beleid en zijn afwegingen ging maken op het gebied van beschermd wonen. Daarbij lag bij de uitwerking van het beleid steeds meer de nadruk op doorstroming en participatie. Dat is in algemene zin mogelijk te verdedigen, maar niet voor de bewoners met een stoornis in het autistisch spectrum en een normale tot hoge intelligentie. Dat gaat namelijk niet over.

De problemen waren voor WoondroomZorg aanleiding op diverse momenten en verschillende manieren aandacht te vragen voor de problematiek voor onze bewoners als gevolg van de transitie. In het jaarverslag staat een overzicht, zoals dat ook aan de politiek is gepresenteerd.

Vorig artikel Werken volgens de bedoeling, hoe merk je dat?
Volgend artikel Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk
Printen
4260

Documenten te downloaden

Eigen regie bij mijn autistische zoon gaat over gedeelde regie