X

Publicaties

Minder verplichtingen voor ouderinitiatieven

Overhandiging handreiking Kwaliteit aan Vera Bergkam en Verslag plenair debat - woensdag 29 januari 2020

Er komt een uitzondering voor ouderinitiatieven op de wettelijke verplichtingen voor nieuwe zorgaanbieders. Dat bleek gisteravond laat tijdens het plenair debat van de Tweede Kamer met de ministers de Jonge en Bruins over de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen, onder meer door een meldings- en vergunningsplicht voor nieuwe zorgaanbieders.​

Home alone zoekt kandidaten voor de wachtlijst

Af en toe komt het voor dat bij Woongroep Home Alone, een woongroep van zelfstandige bewoners met ASS, een woning vrij komt voor een bewoner met ASS die levenslang woonbegeleiding nodig heeft. Dit kan op korte termijn plaatsvinden, maar ook pas over jaren. Om de vrijkomende woning snel met een geschikte kandidaat/kandidate te kunnen vullen, werken we met een (korte) wachtlijst van kandidaten. Voor deze wachtlijst zoeken we kandidaten.

PGB en kwaliteit

Alle gedoe rondom pgb’s en de vaak in verband daarmee genoemde fraude zorgt er ook voor dat steeds kritischer wordt gekeken naar kwaliteit van de zorg die met pgb’s wordt ingekocht. Dat lijkt op zich een goede zaak. Wie kan er tegen zijn dat erop wordt gelet dat de met pgb ingekochte zorg van goede kwaliteit is?

Eigen regie bij mijn autistische zoon gaat over gedeelde regie