X

Publicaties

Landelijke ouderinitiatieven dag 14 mei 2022!

Waarom zit ik in een ouderinitiatief?

Ouders van mensen met een levenslange zorgvraag hebben naast de zorgen om hun kind ook zorgen om de financiering van hun zorgvraag één van de dingen die zij zich afvragen is: “Is de zorg die mijn kind nodig heeft te betalen vanuit het PGB?” het wonen in een ouderinitiatief kan bijdragen aan de betaalbaarheid van 24-uurszorg daarom behandelen we deze vraag en andere vragen/thema’s op de landelijke ouderinitiatievendag op 14 mei. Als je je nog niet in hebt geschreven… Doen!

Privacyreglementen

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft WoondroomZorg in overleg met haar samenwerkingspartners twee privacyreglementen opgesteld. U kunt de reglementen in dit artikel downloaden.

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

SCP publicatie ‘Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking’

Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief.

Eigen regie bij mijn autistische zoon gaat over gedeelde regie