X

Publicaties

Privacyreglementen

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft WoondroomZorg in overleg met haar samenwerkingspartners twee privacyreglementen opgesteld. U kunt de reglementen in dit artikel downloaden.

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

SCP publicatie ‘Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking’

Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief.

Eigen regie bij mijn autistische zoon gaat over gedeelde regie