X

WoondroomZorg

WoondroomZorg logo

WoondroomZorg

WoondroomZorg wil het leven van mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn prettiger maken op een economisch verantwoorde manier. WoondroomZorg geeft dit vorm door:

  • goede zorg te verlenen aan mensen die daarvan afhankelijk zijn om zo normaal mogelijk te kunnen leven
  • mantelzorgers te betrekken bij de zorg en hen de ruimte bieden om de regierol in te vullen
  • de relatie tussen zorgverlener en bewoner zo in te vullen dat de begeleider de bewoner ondersteunt, opdat deze zo zelfstandig mogelijk kan functioneren

Meer lezen over WoondroomZorg

Kwaliteit in Eigen Regie

Op de website kwaliteit in eigen regie kun je alle informatie terugvinden die tijdens het symposium Kwalitteit in eigen regie op 16 november 2019 aan bod is gekomen. 

Vacatures

Meer vacatures bij WoondroomZorg

Nieuws

Landelijke ouderinitiatieven dag 14 mei 2022!

Waarom zit ik in een ouderinitiatief?

Ouders van mensen met een levenslange zorgvraag hebben naast de zorgen om hun kind ook zorgen om de financiering van hun zorgvraag één van de dingen die zij zich afvragen is: “Is de zorg die mijn kind nodig heeft te betalen vanuit het PGB?” het wonen in een ouderinitiatief kan bijdragen aan de betaalbaarheid van 24-uurszorg daarom behandelen we deze vraag en andere vragen/thema’s op de landelijke ouderinitiatievendag op 14 mei. Als je je nog niet in hebt geschreven… Doen!

Ouderinitiatief Busehoek te Renkum zoekt twee nieuwe bewoners!

WORD JIJ ONZE NIEUWE BEWONER?

De Busehoek in Renkum heeft twee prachtige appartementen vrij voor nieuwe bewoners. Wij zijn een woonvoorziening voor bewoners met een verstandelijke beperking. Heb je belangstelling, zie onze website www.debusehoek.nl of neem contact op met Henk Weckseler (06 57446380), bestuurslid zorg of via e-mail info@debusehoek.nl

Meer actuele berichten bij WoondroomZorg