X

Actueel

WoondroomZorg

Stichting Ave heeft ruimte voor 2 nieuwe bewoners

Stichting Ave heeft ruimte voor 2 bewoners voor Hilvarenbeek

Stichting Ave te Hilvarenbeek is een ouderinitiatief voor beschermd wonen met 24 uurs zorg voor 9 bewoners met lichte tot matige verstandelijke beperking en stoornis in het autisme spectrum.
Ons woonproject is gevestigd op Groot Loo in Hilvarenbeek. De huidige 7 bewoners hebben allen een lichte tot matige verstandelijke beperking en autisme. Er wordt 24-uurs zorg geboden (met slaapdienst); overdag hebben de bewoners dagbesteding of werk buitenshuis.

Stichting Ave heeft ruimte voor nog 2 nieuwe bewoners te Hilvarenbeek.

Stichting AVE is in 26 september 2007 opgericht door de ouders. Het bijzondere kenmerk van de stichting is, dat zij gebaseerd is op een antroposofische benadering en zich daardoor onderscheidt van andere wooninitiatieven.
De antroposofie ziet de mens als een geheel, werkend vanuit het gevoel, denken en willen. De mens met een beperking staat niet op een zijspoor. Voor ieder mens ligt een toekomst in het verschiet met hun bijzondere kwaliteiten.

Met ingang van maart 2019 is gestart met een pand in Hilvarenbeek, een voormalig kinderdagverblijf dat is verbouwd tot 9 wooneenheden. Met een woningbouwvereniging is een langdurig huurcontract getekend en WoondroomZorg verzorgt inmiddels de zorgbegeleiding.
Ave heeft voor 9 jong volwassenen een kleinschalig woon/werkplek gerealiseerd en inmiddels wonen er 7 jong volwassenen met een verstandelijke beperking en autisme.
De bewoners hebben 24 uur zorg nodig. Er is veel aandacht voor de sociale omgeving, een harmonieus klimaat en de lichamelijke gesteldheid. Het is van wezenlijk belang dat de ouders en familie betrokken zijn bij hun groei en zelfontplooiingsproces van de toekomstige bewoners.

Stichting Ave wil het gezonde in iedere persoon versterken en gaat uit van gelijkwaardigheid en respect. Ritme en regelmaat zijn voor hen erg belangrijk. Het dagelijks ritueel rond de vaste bezigheden biedt houvast en herkenning. Zoals de dagopening en de spreuken voor het eten geven het leven een duidelijke structuur. In breder verband komt het ritme van het jaar tot uitdrukking in het vieren van de jaarfeesten en in de beleving van de jaarseizoenen.

Stichting AVE wil zoveel mogelijk open staan naar de omringende wereld. Op die manier kan een wederzijds interesse voor elkaar en een mogelijke zinvolle samenwerking ontstaan. Voor meer informatie zie Stichting Ave

Vorig artikel De Appelschout in Nuenen zoekt 2 nieuwe bewoners
Volgend artikel Woonbegeleider(s) Woongroep Eigen Thuis in Groesbeek
Printen
8931