X

Actueel

Privacyreglementen

donderdag 17 mei 2018
In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft WoondroomZorg in overleg met haar samenwerkingspartners...

Speciale woongroepen onder druk

dinsdag 17 april 2018
Naar aanleiding van de SCP Publicatie 'Net als thuis. Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking' zijn Job,...

Niet nog eens tussen wal en schip

dinsdag 20 februari 2018

Ouderinitiatieven vragen de Tweede Kamer vandaag om de onderwerpen Toegang GGZ–WLZ en Beschermd Wonen WMO in samenhang te bespreken.


123456