X

Actueel

WoondroomZorg

Home alone zoekt kandidaten voor de wachtlijst

Af en toe komt het voor dat bij Woongroep Home Alone, een woongroep van zelfstandige bewoners met ASS, een woning vrij komt voor een bewoner met ASS die levenslang woonbegeleiding nodig heeft. Dit kan op korte termijn plaatsvinden, maar ook pas over jaren. Om de vrijkomende woning snel met een geschikte kandidaat/kandidate te kunnen vullen, werken we met een (korte) wachtlijst van kandidaten. Voor deze wachtlijst zoeken we kandidaten.

Uit deze wachtlijst zal bij het vrijkomen van een woning een keuze gemaakt worden op basis van de situatie van de groep op dat moment, waarna pas een echte toelatingsprocedure in gang gezet wordt. Op de wachtlijst staan verplicht de vereniging dus tot niets, hetzelfde geldt ook voor de kandidaat/kandidate.

Plaatsing op de wachtlijst door Home Alone is pas mogelijk na een oriënterend gesprek tussen een delegatie van woongroep-ouders en de kandidaat, samen met zijn/haar mantelzorger. Hierin wordt nagegaan of Home Alone en een kandidaat bij elkaar zouden kunnen passen. Van belang hierbij is dat Home Alone alleen woonbegeleiding biedt en geen psychologische of psychiatrische hulp.

In de toelatingsprocedure bij het vrijkomen van een woning zal door deskundigen nagegaan worden of er bij de gekozen wachtlijst-kandidaat, geen hulpvraag of gedrag op dit gebied aanwezig is die het functioneren binnen de woongroep belemmert.

 

Profiel bewoner

Gezien de samenstelling van de huidige bewoners denken we aan iemand in de leeftijdscategorie 25-36 met een ASS-stoornis die alleen woonbegeleiding nodig heeft. De potentiele bewoner moet een PGB-toekenning hebben (hoogte minimaal ZZP GGZ C 3) en over een “bezigheid” (werk, studie o.i.d.) beschikken. Verder moet een ouder/verzorger/betrokken familielid bereid en in staat zijn als lid van de vereniging actief aan het bestuurlijk in stand houden van Vereniging Woongroep Home Alone bij te dragen.
 

Algemeen

Woongroep Home Alone is gevestigd in een pand in de wijk De Pijp te Amsterdam (8 zelfstandige huurwoningen aan één opgang). De woningen worden individueel van de woningstichting gehuurd. Één ervan doet dienst als gemeenschappelijke ruimte. Ze zijn gemiddeld ongeveer 45m2 groot, twee woningen zijn kleiner, (ong. 30m2, zit-slaapkamer met open keuken + natte cel). De huren liggen in de categorie sociale woningbouw, huursubsidie is mogelijk. De omgeving, vlak bij de Albert Cuypmarkt, is levendig.
De woongroep heeft nu 7 leden/bewoners (5 man, 2 vrouw) in de leeftijd van 30 tot 36 jaar.

De vereniging koopt (als zorgverlener) woonbegeleiding in bij Woondroomzorg BV op basis van de begeleidingsbehoeftes van iedere bewoner. Deze begeleiding moet uit individuele PGB betaald kunnen worden. De begeleiding is enkele uren per dag aanwezig, in het algemeen niet in het weekend. Er wordt regelmatig door de week samen gekookt; schoonmaakhulp is onderdeel van de woonbegeleiding.
 

Informatie

Wil je meer informatie, neem gerust contact op met Jan Paul Veenhuizen of Maco Schaap van Home Alone. 

Jan Paul Veenhuizen telefoon: 020 6963145, mobiel: 06 86629016.
Marco Schaap

Vorig artikel Verstuurde brief Tweede Kamer debat ouderinitiatieven
Volgend artikel Minder verplichtingen voor ouderinitiatieven
Printen
6609